7

Elämänläheistä huolenpitoa

Ammatillinen Perhekoti Villa Tyyni on kodinomainen 7- paikkainen koti sijoitetuille lapsille. Villa Tyyni sijaitsee rauhallisella alueella Kempeleessä lähellä keskeisiä palveluita.
Kotimme on 300 neliöinen kaksikerroksinen omakotitalo. Sivurakennuksessa on lisäksi kaksio, joka toimii palaveri- ja toimistotilana sekä antaa loistavan työskentelypaikan terapeuteille  ja  tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden viettää taukoa omassa rauhassaan.
Sivurakennuksessa on myös kahden auton talli, joka toimii harrastustilana ja kuntosalina.
Pihapiirissä on tilaa leikkiä, pelata ja harrastaa. Tontin pinta-ala on 5400 neliötä.
Pihalta löytyy myös grillikota,  jossa voi tehdä ruokaa ja viettää yhteistä aikaa.

 

Olemme saaneet työstämme palautetta

”Perhekotivanhemmat ovat ihania ja tekevät työtä omistautuneesti.  Yhteistyö toimii hyvin. Ja näen lapseni viihtyvän täällä.”

10v. pojan äiti

”Emme koe olevamme asiakkaita. Pikemminkin meistä tuntuu, että Petra ja Heikki ovat kuin samaa perhettä ja meillä on yhteinen päämäärä.”

10v. tytön äiti

”Olen erittäin tyytyväinen toimintaan ja yhteistyöhön perhekodin kanssa. Minua  on kuultu lapsen asioissa. Lapseni vaikuttaa hyvinvoivalta perhekodissa asuessaan.”

13v. pojan äiti

Arvot ja toiminta

Perhekoti Villa Tyyni tarjoaa lapsille pitkäaikaista ammatillista perhekotihoitoa huomioiden lapsen yksilöllisyys ja ainutkertaisuus.
Villa Tyynin arkea ja elämää ohjaavat rajat, rakkaus ja rytmi.

Lapsella on mahdollisuus kasvaa kodinomaisessa ympäristössä, jossa aikuinen on aina paikalla.

Arjen rytmi, selkeät rajat ja yhteiset säännöt luovat turvallisen ja ennakoitavan kasvuympäristön.

Perhekodissa eletään yhteisössä, jossa on tärkeää, että kodin kaikki jäsenet arvostavat toisiaan.  Lapset oppivat jakamaan, neuvottelemaan ja kunnioittamaan toistensa mielipiteitä ja yksilöllisyyttä sekä hyväksymään erilaisuutta ja huolehtimaan toisista.

Perhekodissa lapsen osallisuus näkyy mahdollisuutena vaikuttaa,  lasta kuunnellaan ja kannustetaan kertomaan sekä ilmaisemaan oma mielipide ja omia ajatuksia.

Tavoitteena on lapsen omien vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen. Arvostuksen antaminen on tärkeää, kiittäminen ja onnistumisten huomioiminen sanoilla ja teoilla.

Kodissamme eletään terveellisiä elämäntapoja kunnioittaen, jonka perustana on riittävä lepo, terveellinen ja monipuolinen ravinto ja säännöllinen ruokailu sekä harrastaminen ja kaverisuhteet. Kannustamme ja tuemme lapsia koulutyöhön.

Tuemme lapsia aikaisempien ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja yhteyden pitämiseen kuten biologiseen perheeseen lapsen edun mukaisesti.

Toimintaa ohjaavat tavoitteellisuus ja ammatillisuus. Arvostamme yhteistyötä lapsen vanhempien kanssa. Tavoitteet tehdään yhdessä sosiaalityöntekijöiden, vanhempien, lapsien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteiden pohjalta tehdään lapsen hoito-ja kasvatussuunnitelma. Suunnitelma luo yksilölliset raamit lapsen kasvulle ja kehitykselle.

Tulevaisuus suuntautuneisuus on katsomista eteenpäin ja hakee ratkaisuja, toivottuja ja tavoiteltavia toimintatapoja ja käytöstä, joiden avulla mennään eteenpäin  kohti tavoitetta ja kuvaa millainen on toivottu tulevaisuus.

E

Yksilöllisyys

E

Kodinomaisuus

E

Turvallisuus

E

Tulevaisuussuuntautuneisuus